بهترین نوع سمعک برای کودکان

بهترین نوع سمعک برای کودکان :

به طور معمول و به دلایل مختلف برای کودکان سمعک پشت گوشی تجویز می گردد. مزایای استفاده از این نوع سمعک به این شرح می باشد:

  • سمعک پشت گوشی با انواع مختلفی از قالب ها تجویز می شود.
  • همان طور که کودک بزرگتر می شود، قالب را می توان دوباره ساخت و نیازی به تعویض خود سمعک نیست.
  • سمعک پشت گوشی با درجات و انواع مختلف کم شنوایی سازگار است.
  • قالب ها برای کودکان راحت هستند زیرا با مواد نرم ساخته می شوند.
  • سمعک پشت گوشی قابلیت اتصال به تله کویل یا ورودی مستقیم صدا (DAI) و دیگر وسایل کمک شنوایی از جمله سیستم FM را دارد.
  • امکان گم کردن سمعک پشت گوشی نسبت به سمعک های نامرئی که به مراتب ریزتر است و نمی توان از بند سمعک برای نگه داشتن آن بر روی گوش کودک استفاده کرد به مراتب کم تر است .
  • بهتر است برای کودکان از سمعک های پشت گوشی ضد آب استفاده کرد، به دلیل گران بودن قیمت سمعک ها در صورت سوختن سمعک به دلیل برخورد با آب امکان تهیه مجدد آن برای خیلی از خانواده ها وجود ندارد ،پس بهتر است از ابتدا سمعک ضد آب تهیه شود .

زمانی که کودک شما کمی بزرگتر شد، با تشخیص ادیولوژیست می توان از سمعک های داخل گوش که کمتر قابل دید هستند استفاده کرد.