داخل گوشی

سمعک های داخل گوشی (ITE):

از سمعک های داخل گوشی با نام سمعک های سفارشی نیز یاد می شود. این سمعک ها متناسب با ساختار گوش هر فرد به طور سفارشی ساخته می شوند . انواع مختلف این سمعک ها از micro-CIC که به طور کامل در داخل کانال گوش قرار می گیرد تا سمعک های full shell  که حفره گوش را  پر می کنند موجود است.

سمعک Insio :

حداقل اندازه حداکثر عملکرد

زندگی را آنطور که می خواهید زندگی بگذرانید. اجازه ندهید تا افت شنوایی شما را از حرکت در مسیر زندگی بازدارد. سمعک Insio راه کار شنوایی سفارشی است که برای هر گوش با توجه به افت شنوایی آن ساخته می شود. این سمعک ممکن است آنقدر کوچک باشد که به سختی دیده شود اما مجموعه ای از عملکردهای باورنکردنی را داراست.

در ادامه خواهید خواند که …

سمعک Nitro:

قدرت فوق العاده، قابلیت اتصال فوق العاده

دوستان، خانواده، همکاران ، حتی افراد ناشناس– افرادی که به طور کلی در زندگیروزمره با آنها سرو کار داریم، مار ا به دنیای اطراف متصل می کنند. با سمعک های پر قدرت داخل گوشی Nitro هیچ گفتگویی را از دست نخواهید داد. سمعک های Nitro با افزایش درک گفتار به شما کمک می کند تا به طور فعال در جریان مکالمات روزمره قرار بگیرید.

در ادامه خواهید خواند ...

سمعک   Orion 2 :

فوق العاده راحت با قابلیت اتصال

صحبت خنده و مکالمات روزمره ما را با جهان اطراف مرتبط می سازد. سمعک Orion 2 همراهی ایده آل است که امکان لذت بردن از زندگی را بدون از دست دادن دقیقه ای برای شما فراهم می کند. با قرار گرفتن در داخل گوش همراهی است همیشگی برای تجربه شنوایی پنهان.

و در ادامه خواهید خواند که …