درباره کلینیک شنوایی البرز

ادیولوژیست ارشد تهران

شهرزاد اکبری زاده

091244568574


شهرزاد اکبری زادهشهرزاد اکبری زادهشهرزاد اکبری زادهشهرزاد اکبری زاده
طزرسیبرسثربسیقزبصث

 

درباره مرکز ارزیابی شنوایی البرز :

این مرکز در تاریخ 1393/05/01 فعالیت خود را به منظور ارائه خدمات تخصصی ارزیابی شنوایی ،تعادل و وزوز در استان البرز بر مبنای پایبندی به کرامت انسانی آغاز نمود.

این مرکز با داشتن مجهزترین دستکاه ها در صدد است ،بروزترین و تخصصی ترین خدمات ارزیابی شنوایی و تعادل را برای اولین بار در استان البرز به بیماران ارائه نماید وبدین ترتیب آنان را از مراجعه  مداوم به مراکز مشابه در تهران بی نیاز سازد ؛تا در ادامه این مسیر به عنوان بهترین مرکز خصوصی ارائه دهنده این خدمات در ذهن و قلب بیماران باقی بماند .

مدیر و مسئول فنی این مرکز خانم شهرزاد اکبری زاده ،شنوایی شناس و آسیب شناس سیستم تعادل،فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران و عضوسازمان نظام پزشکی به شماره ش-1215 می باشد .

سوابق علمی واجرایی مسئول فنی مرکز ارزیابی شنوایی البرز: