درک کم شنوایی در کودکان

درک کم شنوایی در کودکان :

شنیدن، پایه و اساس یادگیری مهارت های زبانی در کودکان است. در صورتی که در خصوص سطح شنوایی کودک خود دچار تردید هستنید، بهترین راه اینست که خیلی سریع کودک شما مورد آزمایش شنوایی قرار گیرد. در موارد خاصی در برخی از کودکان ، لازم است تا از مهارت های زبانی سنینی خاص آگاه باشید چرا که عدم زبان آموزی دلیل بسیار محکمی برای تردید در خصوص شنوایی کودکان است.

کم شنوایی در کودکان به انواع متفاوت و با درجات مختلف بروز می کند اما علایم آن تقریبا مشترک است .در صورتی که پاسخ شما به هر یک از این سوالات زیر مثبت باشد احتمال این وجود دارد که کودک شما دارای میزانی از افت شنوایی است و به شما توصیه می کنیم که توسط متخصص شنوایی شناس از او تست شنوایی گرفته شود. لازم است تا تست شنوایی انجام گیرد حتی اگر نتیجه آن هیچ افت شنوایی را در کودک نشان ندهد. مهم است تا فورا شنوایی کودک مورد آزمایش قرار گیرد تا از مشکلات احتمالی در یادگیری زبان و مهارت های ارتباطی پیشگیری کنید. تشخیص هر چه زودتر ، کودک دلبندتان را قادر خواهد ساخت تا از شنیدن صداهای رنگارنگ زندگی لذت ببرد.

  • آیا فرزند شما در درک گفتار صحیح با مشکل مواجه است؟
  • آیا فرزند شما در معرض صدای بلند واکنشی نشان نمی دهد و یا در صدای بلند براحتی می خوابد؟
  • آیا فرزند شما در تقلید صداها با مشکل مواجه است؟
  • آیا فرزند شما در تشخیص منبع صدا ناتوان است؟
  • آیا احساس می کنید که فرزند شما از جمع کناره گیری می کند؟
  • آیا فرزند شما به کررات به عفونت گوش دچار می شود؟