راه های پیشگیری از وزوز گوش

راه های پیشگیری از وزوز :

پیشگیری بهتر از درمان است.

موارد زير بايد ها و نبايد هايي است كه رعايت آنها براي كاهش صداي گوش  ضروري است:

1 -ازصداهاي خيلي شديد دوري كنيد: صداي انفجار ترقه يا تير اندازي بدون پوشش گوش، ياافرادي كه موزيك با هدفن با صداي بلند به مدت طولاني گوش مي كنند.

2 -در فواصل معين بهتر است از نظر فشار خون، گواتر، قند، چربي و تري گليسريد چك كنيد.

3 – تا مي توانيد مصرف نمك را كم كنيد زيرا نمك زيادي نظم جريان خون و فشار مايعات بدن رابهم مي زند.

4 – از مصرف مواد محرك از قبيل قهوه ، چائي، كولاها، سيگار، قليون، فلفل و ادويه، آجيل و تخمه پرهيزكنيد.

5-  ورزش و پياده روي براي بهبود گردش خون وتنظيم مايعات بدن ضروري است.

6 – از افراط در كار و خستگي به ويژه خستگي عصب بپرهيز كنيد.

7 – از وجود صدا مضطرب و نگران آسيب هاي عصبي يا شنوائي  نباشيد و بعنوان مزاحم بي آزارحضور آن را به پذيريد.