baby-head_276px

علایم کاهش شنوایی :

در صورتی که پاسخ شما به هر یک از پرسش های زیر ”بله“ است، بایستی برای ارزیابی شنوایی به یک ادیولوژیست مراجعه فرمایید.

.۱آیا اغلب از ديگران درخواست تكرار گفته هایشان را داريد ؟

.۲آیا به اعتقاد دیگران مشکل کم شنوایی دارید؟

.۳آیا هنگام صحبت کردن با تلفن مشکل شنیدن دارید؟

.۴آیا صدای تلویزیون یا رادیو را بلندتر از حد معمول می کنید؟

.۵آیا تا کنون در معرض صدای بسیار بلند قرار گرفته اید؟

.۶آیا در گوش خود صدای زنگ یا وزوز احساس می کنید؟

برخی از علائم کم شنوایی حسی – عصبی :

۱- اشخاص مبتلا به کم شنوایی حسی – عصبی غالباً بلندتر از حد معمول صحبت می کنند زیرا به علت در گیری گوش داخلی نمی توانند صدای خود و نیز اطرافیان را به طور طبیعی بشنوند برای جبران این مسئله صحبت کردن فرد به طور غیر عادی بلندتر از حد معمول است.
۲- فرد مبتلا به کم شنوایی حسی – عصبی متناسب با میزان افت در تمایز گفتار دچار مشکل می شوند که البته بسته به علت این کم شنوایی می تواند تمایز گفتار بسیار بدتر از آستانه های شنوایی باشد.
۳- الگوی کم شنوایی می تواند به هر شکلی دیده شود اما عمدتاً کم شنوایی در فرکانس های بالا دیده می شود.
۴- افراد مبتلا به کم شنوایی حسی – عصبی با پدیده ایی به نام رکروتمان مواجه هستند . بدین معنا که در این افراد افزایش فیزیکی شدت صدا با افزایش سریع احساس بلندی به صورت ناهنجار همراه است یعنی یک صدا با شدت متوسط برای فرد مبتلا به کم شنوایی حسی – عصبی با بلندی شدیدی در ک می شود.
۵- این گروه از بیماران از وزوز گوش معمولا با صدایی شبیه زنگ ، صوت، صدایی وزوز زنبور و… شکایت دارند. اکثراً وزوز در فرکانس هایی رخ می دهد که آستانه های شنوایی در آن فرکانس ها افت پیدا کرده اند.

HearingLoss2
15333 (1)

ادیولوژیست کیست ؟

شنوایی شناسی (ادیولوژی) شناخت راه های شنوایی و تعادل و ضایعات مربوطه اتلاف می گردد و فردی که امور فوق را انجام می دهد شنوایی شناس می باشد.
وظایف ادیولوژیست:
تشخیص ضایعات شنوایی ، توانبخشی و پیشگیری از به وجود آمدن اختلالات، حفاظت شنوایی و آموزش از وظایف اصلی و عمده شنوایی شناس است.
حیطه های کار ادیولوژی
۱- پیشگیری
پیشگیری و حفاظت شنوایی در جمعیت های مختلف ( نوزادان – کودکان – دانش آموزان مدارس- کارگران در محیط های صنعتی و سربازان در محیط های نظامی و انتظامی )
۲- تشخیص
تشخیص مشکلات شنوایی و تعادل بوسیله آزمایشات مختلف شنوایی از طریق استفاده از تجهیزات گوناگون
۳- توانبخشی
از طریق ارزیابی ، تجویز و تنظیم سمعک مناسب و راهنمایی و مشاوره در نحوه ی استفاده از آنها و تربیت شنوایی و استفاده از روش های مختلف توانبخشی