علل ایجاد وزوز گوش

علل ایجاد وزوز :

وزوز گوش به خودی خود یک بیماری محسوب نمی شود بلکه معمولا علامتی از یک بیماری زمینه ای می باشد.

 بيشترين علت آن آسيب اعصاب شنوائي در بخش حلزون يا تخريب پايگاه هاي اتصال سلول هاي شنوائي به انتهاي اعصاب شنوائي است. در حدود 60 سالگی، شنوایی تدریجا شروع به افت می نماید. این کم شنوایی مختصر که از آن تحت عنوان “پیرگوشی” یاد می شود، می تواند منجر به وزوز گوش نیز گردد.

وزوزگوش در بسیاری از ناراحتی های جسمی و روحی نيز ممکن است پدیدار شود .در بیماری های جسمی یا سیستمیک،  وزوزگوش جزئی از علائم بالینی است مثل : بیماری گواتر (گواترکم کارو گواتر پر کار) ،افرادی که فشار خون دارند اغلب وزوز گوش نیز دارند.

افرادی که سن بالا دارند معمولا به دلیل تصلب شریان های بدن و اختلال گردش خون وخون رسانی،   وزوز گوش یا سر دارند.بیماران دیابتیک، افرادی که آسم وآلرژی دارند بر اثر تاثیر گذاری روی شیپوراستاش و مایعات گوش داخلی ممکن است سبب اختلال شیپور استاش وتغییرفشارمایع گوش داخلی علائمی مثل گیجی ،سرگیجه و وزوز گوش نیز بشود.

تصادف یا ضربه های جمجمه مخصوصا اگرضربه سبب شکستگی استخوان گوش وخون ریزی از گوش شود همیشه همراه با وزوز ماندگارگوش یا سوت سر خواهد شد. افرادی که در معرض انفجار ترقهیا تیراندازی و موج انفجارقرار می گیرند .

بیماری های عصبی مثل MS يا بيماري هاي هم گروه آن،  بالا رفتن فشار مایع مغزی به هر علتی که باشد تومور های مغزی بندرت ممکن است اولین علامت آن سوت سر ویا وزوز گوش باشد.مصرف بیش از حد معمول مشروب،نمک،آجیل،ترشی، فلفل وادویه نیز سبب وزوز گوش میشوند.

از بیماری های گوش خارجی مثل:واکس یا جرم گوش خارجی، عفونتهاي قارچي و بدخيم گوش خارجي و بیماری های گوش میانی : پارگی پرده گوش ،عفونت های حاد یا مزمن گوش و عفونت های تخریبی استخوان گوش (کلستئاتوما) . شایعترین تومورگوش میانی   ( گلوموس ژوگولاریس) وزوزضرباني هماهنگ با ضربان قلب و نبض در گوش مبتلاتولید می کند.

 بیماری های حلزون گوش داخلی وعصب شنوائی که سبب وزوز گوش می شوند  مثل: اتواسکلروزیس (چسبندگي استخوانچه هايشنوائي)که هم سبب کم شنوائی انتقالی وهم وزوز گوش می شود.

بیماری منییر(Menier’s) یا افزایش فشار مایع حلزون  گوش داخلی با علت نامعلوم سبب : کم شنوائی عصبی، سرگیجه های حمله ای و وزوز گوش می شود.

 داروهائی که روی سلولهای موئی حلزون و عصب شنوائی  اثر سمی دارند مثل : جنتامایسین استرپتومایسین و خیلی از داروهای دیگر نه تنها سبب آسیب شنوائی می شوند بلکه باعث وزوز ماندگار گوش می شوند.

دست آخر تومور عصب هشتم یا عصب شنوائی-تعادلی است.Acoustic neuroma اکثرا اولین علامت آن وزوزگوش، کم شنوائی پیشرونده واخلال در فهم کلمات است.