پذیرش آنلاین بیمار

مراجعه کننده محترم مرکز تخصصی ارزیابی شنوایی و تعادل البرز ،به هنگام پذیرش در مر کز با توجه به گروه سنی و نوع آزمونهای درخواستی ،به شما پرسشنامه ایی جهت تسهیل در امر شرح حال گیری و نهایتا بالابردن دقت و کیفیت تشخیص ارایه می شود . علاوه بر پذیرش حضوری شما می توانید پرسشنامه های فوق را به صورت آنلاین پر کرده و به ایمیل sh.akbarizadeh@gmail.com و یا تلگرام مرکز به آدرس alborzhearing ارسال نمایید .همچنین می توانید فرم مورد نظر را پرینت و پر نمایید و همراه خود به بخش پذیرش مرکز در روز مراجعه تحویل دهید .بدیهی است دقت در پر کردن تمامی بخش ها ما را در تشخیص بهتر یاری خواهد رساند .
با تشکر از همراهی شما