چک لیست شنوایی نوزادان و کودکان

چک لیست شنوائی نوزادان و کودکان :

پدر و مادر اولین کسانی هستند که مشکل شنوایی فرزند خود را حس می کنند. تشخیص زودهنگام نشانه های کم شنوایی در نوزادان و کودکان نو پا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مهم ترین دوره برای رشد گفتار و زبان از بدو تولد تا سه سالگی می باشد.

 

چک لیست شنوایی نوزادان و کودکان نوپا :

آیا کودک شما:

بدو تولد تا 4 ماهگی:

 1. آیا با صدای بلند آشفته یا بیدار می شود؟
 2. با صدای آشنا آرام می گیرد؟
 3. به صدای شما پاسخ می دهد (لبخند بزند)؟

 

4 تا 9 ماهگی:

 1. چشم ها را به سمت منبع صداهای آشنابر می گرداند؟
 2. هنگامی که به او سخن می گویید لبخند می زند؟
 3. به اسباب بازی های صدادار مانند جغجغه توجه می کند؟
 4. برای نیازهای مختلف گریه های متفاوتی دارد؟
 5. غان و قون می کند؟

9 تا 15 ماهگی:

 1. غان و قون می کند؟
 2. بانامیدن او پاسخ نشان می دهد؟
 3. به تغییرات در تن صدای شما پاسخ می دهد؟
 4. ما-ما یا دا-دا می گوید؟
 5. درخواست های ساده را درک می کند؟
 6. برخی از اصوات شما را تکرار کنید؟
 7. از صدای خودش برای جلب توجه شما استفاده می کند؟

 

24-15 ماهگی:

 1. به اشیاء آشنا زمانی که نام آن ها را می گویید اشاره می کند؟
 2. به داستان، آواز و موسیقی گوش می دهد؟
 3. دستورات ساده را اجرا می کند؟
 4. از کلمات مختلفی استفاده می کند؟
 5. به قسمت های مختلف بدن زمانی که از او خواسته می شود اشاره می کند؟
 6. نام اشیاء اطراف خود را می گوید؟
 7. دو یا چند کلمه را کنار هم قرار می دهد؟

چک لیست شنوایی کودکان پیش دبستانی و بزرگ تر :

آیا کودک شما:

 1. صدای تلویزیون را بیش از حد بلند می کند؟
 2. به سوالات شما به درستی پاسخ نمی دهد؟
 3. وقتی او را صدا می زنید پاسخ نمی دهد؟
 4. آیا مشکلات گفتار یا تاخیر در گفتار و زبان دارد؟
 5. آیا مشکلات تحصیلی دارد؟
 6. آیا از گوش درد و یا سر و صدا در سر و گوش ها شکایت دارد؟
 7. آیا صحبت های دیگران را به خوبی درک نمی کند؟
 8. آیا به نظر می رسد که نسبت به دیگر کودکان هم سن وسال خود متفاوت صحبت می کند؟

 

مشاهده ی این علائم لزوما به معنی مشکل شنوایی در کودک شما نیست ولی این کودکان حتما بایستی از لحاظ سلامت دستگاه شنوایی توسط یک شنوایی شناس مورد ارزیابی قرار گیرند. اگر پاسخ شما به هر یک از سوالات فوق “بله” است و یا اگر به مشکل شنوایی در فرزند خود مشکوک هستید، برای ارزیابی شنوایی فرزند خود با مرکز شنوایی البرز تماس حاصل فرمایید.