کم شنوایی مادرزادی

كم شنوایی های مادرزادی :

عوامل احتمالی کم شنوایی مادرزادی:

  • عفونت های دوران بارداری (سرخک، توکسوپلاسموز و سیتومگالوویروس)
  • مصرف داروهای اتوتوکسیک در دوران بارداری (مانند داروهای آمینوگلیکوزید و …)
  • موارد هنگام تولد (عفونت های جدی در هنگام تولد، از قبیل توکسوپلاسموز، هرپس، سرخجه یا سیتومگالوویروس؛ نگهداری کودک در بخش مراقبت های ویژه نوزادان؛ وزن تولد کمتر از یک و نیم کیلوگرم؛ ظاهر غیر معمول سر، صورت و یا گوش کودک؛ تعویض خون نوزاد و نوزادان نارس)
  • اختلال در مغز یا سیستم عصبی
  • سندرم های ژنتیکی مانند سندرم اوشر، داون و واردنبرگ.
  • سابقه خانوادگی کاهش شنوایی

(كم شنوایی هایی كه به هنگام تولد یا از آن زمان به بعد وجود دارند)
اصطلاح «كم شنوایی مادرزاد» آن دسته از كم شنوایی هایی است كه به هنگام تولد وجود دارند و شامل كم شنوایی های ارثی یا كم شنوایی هایی می شود كه ناشی از دیگر عوامل- پیش از تولد یا به هنگام تولد-اند.

عوامل ژنتیكی :

به نظر می رسد بیش از۵۰ درصد از تمامی كم شنوایی های مادرزادی كودكان مربوط به عوامل ژنتیكی باشد. كم شنوایی های ژنتیكی ممكن است اتوزوم غالب، اتوزوم مغلوب یا وابسته به جنس باشند. در كم شنوایی های اتوزوم غالب، یكی از والدین كه حامل ژن كم شنوایی و خود، كم شنواست، آن را به كودك خود منتقل می كند. در این موارد حداقل۵۰ درصد احتمال دارد كودك نیز كم شنوا شود. این احتمال زمانی بیشتر می شود كه هر دو والد دارای ژن غالب (كم شنوا) باشند و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ یكی از والدین كم شنوایی ژنتیكی داشته باشند. از آنجا كه معمولاً حداقل یكی از والدین كم شنواست، انتظار می رود كودك دچار كم شنوایی باشد.
در كم شنوایی های اتوزوم مغلوب هر دو والد كه نوعاً دارای شنوایی هنجاراند، حامل ژن مغلوب می باشند. در این موارد احتمال كم شنوا شدن كودك، ۲۵% است. از آنجا كه هر دو والد شنوایی هنجار دارند و هیچ یك از اعضای خانواده كم شنوا نیستند، هیچ انتظاری نمی رود كه كودك كم شنوایی داشته باشد. تقریباً ۸۰% از كم شنوایی های ارثی، اتوزوم مغلوب اند.
در كم شنوایی های وابسته به جنس، مادر حامل ژن مغلوب كم شنوایی بر روی كروموزوم جنسی است و آن را به پسران خود- و نه دخترانش- منتقل می كند. این نوع كم شنوایی نادر است و تنها در ۲درصد كم شنوایی های ارثی وجود دارد.
كم شنوایی یكی از علائم مشخصه برخی از انواع سندرم های ژنتیكی است. مثال هایی از این سندرم ها عبارتند از: سندرم داون (وجود ناهنجاری در یكی از ژن ها)، سندرم آشر( اتوزوم مغلوب)، سندرم تریچر كولنیز( اتوزوم غالب)، سندرم الكل نوزادی )ناهنجاری ژنتیكی)، سندرم كروزون (اتوزوم غالب) و سندرم آلپورت (وابسته به جنس).

دیگر علل كم شنوایی های مادرزادی :

این گونه كم شنوایی ها كه ارثی نیستند شامل بیماری ها، عفونتها و شرایط خاص پیش از تولد هستند كه به هنگام تولد یا به فاصله اندكی پس از آن ایجاد می شوند. این شرایط منجر به كم شنوایی های حسی عصبی ملایم تا عمیق می شوند. مثال هایی از این دست عبارتند از:
– عفونتهای داخل رحمی شامل سرخجه، سیتومگالوویروس، ویروس هرپس
– مشكلات مربوط به عامل Rh خون
– نارس بودن
– دیابت مادرزاد
– توكسمی در طول بارداری
– فقدان اكسیژن (آنوكسی)
– سیفلیس
– بدشكلی های ساختارهای گوش