گوش داخلی

گوش داخلي :

از دو قسمت تشكيل شده : 1- دالان استخواني يا لابيرنت استخواني 2- دالان غشائي يا لابيرنت غشائي

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل می‌کند. گوش داخلی اصلی‌ترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.

مجاری نیم دایره ایی:

در ساختمان گوش سه مجرای نیم دایره ایی واقع شده است که برای حفظ تعادل بدن در فضا بکار می‌رود و در امر شنیدن تاثیر ندارد.

حلزون :

در زیر مجاری نیم حلقوی ، حلزون قرار گرفته که حفره‌ای پیچیده به شکل حلزون است و بوسیله دریچه بیضی به گوش میانی مربوط می‌شود. تعداد حلقه‌های این مارپیچ 2.5 ، طولش 38 میلیمتر و قطر قاعده آن در حدود 3.3 میلیمتر است. حلزون از مایعی پر شده و بوسیله دو پنجره بوسیله غشای مسدود به صندوق تمپان ارتباط دارد. یکی پنجره بیضی که ارتعاشات را دریافت می‌کند و دیگری پنجره گرد بوده و عمل آن این است که به مایعی که در حلزون قرار دارد، امکان ارتعاش می‌دهد.

کیسه اوتریکول و ساکول:

مجاری نیم دایره ایی بالای کیسه‌ای بنام اوتریکول قرار گرفته‌اند ، که بوسیله مجرایی به یک کیسه کوچکتر مرسوم به ساکول وصل می‌شود.