beltone bold

Bold :

این سمعک، قدرتمندترین سمعک پشت گوشی super power موجود با اندازه مناسب است. حداکثر بهره تا ۸۶ دسی بل و حداکثر خروجی تا ۱۴۴ دسی بل را دارد. شنوایی راحت در نویز را از طریق سیستم SPD Extra  و در سطوح پایین نویز از طریق silencer اعمال می کند. به علت طراحی مطابق با اصول ارگونومیک حداکثر راحتی را دارد و به علت پوشش نانو ( ضد آب) خرابی آن بسیار کم است.

Bold2 :

–  حداقل میزان فیدبک را از طریق سیستم AFC ایجاد می کند.

Feedback Eraser

silencer

کشف الگوی گفتار، گزینه های جهت داری و روش های خطی و غیرخطی از دیگر امکانات موجود در این سمعک می باشد که فهم بهتر گفتار از طریق سیستم دایرکشنالیتی را ایجاد می کند.

Bold3 :

Feedback Eraser

sound shifter

فهم بهتر گفتار در محیط های دشوار از طریق دایرکشنالیتی تطابقی

انتقال راحت بین گزینه های دایرکشنالیتی از طریق سیستم speech spotter