سمعک MENU:

– برخورداری از تکنولوژی سمعکهای هوشمند داینامیک

– دارای 13 کانال فرکانسی قابل نتظیم

– مجهز به  Sonogram و امکان  ارزیابی  شنوایی بوسیله سمعک  در 13 باند قرکانسی

– مجهز به سیستم تراکمی پیشرفته  13 کاناله

– مجهز به سیستم Multi Directional Feedback Canceling جهت حذف سوت و اصوات مزاحم

– برخورداری از مدار Noise Reduction وافزایش قابل توجه درک گفتار در محیطهای شلوغ و نویزی

– امکان برخورداری از 2 برنامه شنیداری

– مجهز به سیستم  عیب یاب سمعک (Quality Assurance) و امکان ارزیابی  دقیق عملکرد میکروفن ، رسیور

،تلفن کویل و نویز داخلی سمعک توسط ادیولوژیست قبل از ارسال سمعک معیوب به کمپانی

– امکان برخورداری از ولوم کنترل به صورت Optional

– مجهز به سیستم  Smart Tone

– سازگاری با FM/DAI

– مصرف بسیار پائین باطری